menu

Bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli NGO oraz wszystkich zainteresowanych osób z Powiatu Szczycieńskiego

2023-05-23 08:36:12 (ost. akt: 2023-05-23 08:46:37)

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie powiatu szczycieńskiego (Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe, fundacje, itp.).

Celem szkoleń jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego — tzn. społeczeństwa zaangażowanego w życie publiczne. Spotkania mają również pobudzać organizacje do lepszego współdziałania między sobą oraz do doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.

Zapisy oraz szczegóły pod numerem telefonu 604 801 551 lub adresem kreolia@wp.pl. Liczba miejsc ograniczona.


„Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #NOWEFIO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego


https://m.powiatszczycienski.pl/2023/05/orig/6b-plakat-szkolenia-maj-czerwiec-internet-62766.jpg