menu

Zamek Krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej

2022-11-04 10:59:54 (ost. akt: 2024-05-10 11:58:32)

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/11/orig/bez-tytulu-10-2-cm-56085.png

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek Krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Działania 6.1 - Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2. Instytucje kultury.

Projekt ma na celu nadanie Zamkowi Krzyżackiemu w Szczytnie nowych, atrakcyjnych i nowoczesnych funkcji o charakterze kulturalnym, oświatowym i turystycznym. Jego realizacja przyczyni się do rozwoju nowoczesnej i ogólnodostępnej oferty kulturalno-turystycznej również poza sezonem letnim; spowoduje wzrost atrakcyjności Zamku, co wpłynie na zwiększenie liczby turystów oraz poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Zakres rzeczowy:
1. Zakup wyposażenia na potrzeby stałej wystawy na Zamku.
2. Zakup wyposażenia Obozowiska rycerskiego.
3. Wykonanie aplikacji AR ukazującej wirtualną rekonstrukcję najważniejszych pomieszczeń w dawnym Zamku.
4. Odlew makiety Zamku wyposażony w opis w alfabecie Braille'a - umożliwi to osobom słabowidzącym/niedowidzącym zobrazowanie dawnego wyglądu Zamku.

Dofinansowanie na realizację Projektu: 555 357,78 zł

Całkowita wartość projektu: 710 823,23 zł

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/12/orig/317734508-819442132475301-6615783081707223917-n-57697.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/12/orig/317918621-506722014564980-2523765914127395872-n-57698.jpg

W dniu 15 grudnia 2022 r. ukazał się artykuł w gazecie na temat projektu.
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/12/orig/miasto-1-57877.jpg

20 lipca 2023 r.

W ramach części I projektu zakupione zostało wyposażenie na potrzeby stałej wystawy na Zamku. W jej skład wchodziły:
- ścianka wystawiennicza
- witryny na manekiny jednodrzwiowe
- witryny na manekiny dwudrzwiowe
- manekin męski ekspozycyjny pełna postać
- manekin damski ekspozycyjny pełna postaćKolejna część projektu dotyczyła "Wykonania aplikacji AR ukazującej wirtualną rekonstrukcję najważniejszych pomieszczeń w dawnym Zamku". Dodatkowo w aplikacji dostępna jest gra terenowa polegająca na poszukiwaniu postaci z powieści „Krzyżacy” ukrytych na terenie Zamku.
Aplikacja dostępna jest w czterech wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim.

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/08/orig/363925395-840844204302175-4869761148413933688-n-65197.png

Aplikacja dostępna do pobrania:
- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.cinematicvr.zamekszczytno&fbclid=IwAR0XxPB1CJ7wDgW6XK2G5LJzZTLeYdlWHX1Nv1x_upntggX1bUg9iJKBdFk
- Huawei AppGallery: https://appgallery.huawei.com/app/C108785513?fbclid=IwAR0MBFWaDzl-ohcT-LkMKYQzUKcEZAj8RU9MD3RxCYQcEOpwV43qnsIxZdU
- App Store: https://apps.apple.com/pl/app/zamek-krzy%C5%BCacki-w-szczytnie/id6458740395?l=pl

4 września 2023 r.

Na Zamku stanął ostatni element projektu - odlew makiety obiektu wyposażony w opis w alfabecie Braille'a, który umożliwi osobom słabowidzącym i niedowidzącym zobrazowanie dawnego wyglądu Zamku.

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/10/orig/387819153-764469635691308-5240679153780553255-n-67262-67340.jpg