menu

Zamek Krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej

2022-11-04 10:59:54 (ost. akt: 2023-01-23 15:23:19)

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/11/orig/bez-tytulu-10-2-cm-56085.png

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek Krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Działania 6.1 - Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2. Instytucje kultury.

Projekt ma na celu nadanie Zamkowi Krzyżackiemu w Szczytnie nowych, atrakcyjnych i nowoczesnych funkcji o charakterze kulturalnym, oświatowym i turystycznym. Jego realizacja przyczyni się do rozwoju nowoczesnej i ogólnodostępnej oferty kulturalno-turystycznej również poza sezonem letnim; spowoduje wzrost atrakcyjności Zamku, co wpłynie na zwiększenie liczby turystów oraz poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Zakres rzeczowy:
1. Zakup wyposażenia na potrzeby stałej wystawy na Zamku.
2. Zakup wyposażenia Obozowiska rycerskiego.
3. Wykonanie aplikacji AR ukazującej wirtualną rekonstrukcję najważniejszych pomieszczeń w dawnym Zamku.
4. Odlew makiety Zamku wyposażony w opis w alfabecie Braille'a - umożliwi to osobom słabowidzącym/niedowidzącym zobrazowanie dawnego wyglądu Zamku.

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 563 094,00 zł w tym:
1) współfinansowanie UE w kwocie: 506 784,60 zł
2) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 56 309,40 zł

Całkowita wartość projektu: 723 338,50 zł

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/12/orig/317734508-819442132475301-6615783081707223917-n-57697.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/12/orig/317918621-506722014564980-2523765914127395872-n-57698.jpg

W dniu 15 grudnia 2022 r. ukazał się artykuł w gazecie na temat projektu.
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/12/orig/miasto-1-57877.jpg