menu

Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400m - obiekt certyfikowany

2022-03-25 10:53:37 (ost. akt: 2022-06-02 10:34:41)

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/03/orig/logooo-49206.png

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt pn. "Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400m - obiekt certyfikowany" dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2021".

W ramach projektu przewidziano modernizację:
- boiska do piłki nożnej o wymiarach 60m x 100m, o nawierzchni z trawy naturalnej;
- boiska do piłki nożnej o wymiarach 29m x 54m, o nawierzchni ze sztucznej trawy;
- boiska do koszykówki o wymiarach 15m x 27m, o nawierzchni poliuretanowej;
- bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400m, z 6-torowym odcinkiem bieżni prostej, o nawierzchni poliuretanowej;
- kortu do tenisa o wymiarach 17,07m x 34,73m o nawierzchni z mączki ceglanej;
- skoczni do skoku wzwyż;
- dwuścieżkowej, dwukierunkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku;
- dwukierunkowej skoczni do skoku o tyczce - rozbieg dł. 45 m;
- rzutni do rzutu oszczepem;
- rzutni do rzutu dyskiem i młotem oraz rzutni do pchnięcia kulą;
- trybun zadaszonych od strony ulicy Kętrzyńskiego;
- miejsc zadaszonych dla sędziów i trenerów - 2 stanowiska;
- budynków - adaptacja na budynek zaplecza dla stadionu;
- zagospodarowanie terenu, oświetlenie i ogrodzenie stadionu.

Całkowita wartość zadania: 11 273 294,55 zł
Kwota dofinansowania: 2 500 000,00 zł