menu

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego 3

2022-07-01 08:00:47 (ost. akt: 2022-07-01 08:36:31)

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/07/orig/projekt-bez-tytulu-8-52391.png

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.
Projekt zakłada budowę budynku mieszkalnego oznaczonego nr 3 położonego w Szczytnie przy ul. Sobieszczańskiego, w wyniku którego powstanie 18 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 833,37 m3.

W ramach projektu przewidziano:
1) roboty budowlane budynku mieszkalnego,
2) roboty instalacyjne elektryczne budynku,
3) instalacje sanitarne budynku,
4) instalacje teletechniczne budynku,
5) kanalizację deszczową,
6) roboty drogowe,
7) elektrykę zewnętrzną,
8) przyłącze sanitarne,
9) nadzór inwestorski,
10) nadzór autorski.

Przewidywane koszty przedsięwzięcia: 4 289 249,31 zł
Dofinansowanie: 3 431 399,44 zł

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi do dnia 8 czerwca 2024 r.
Zakończenie realizacji nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.