menu

Zdalna Szkoła +

2020-10-20 08:42:08 (ost. akt: 2020-10-22 07:58:53)


Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Zdalna Szkoła +".


Celem głównym projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach projektu zakupiono 42 komputery stacjonarne, 42 laptopy i 123 kamerki internetowe, które trafią do szczycieńskich szkół. Zakupiony sprzęt ma ułatwić najbardziej potrzebującym uczniom naukę na odległość.
Szczycieńskie szkoły podstawowe otrzymają:
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego - 14 komputerów stacjonarnych, 14 laptopów i 41 kamerek internetowych
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie - 14 komputerów stacjonarnych, 14 laptopów i 41 kamerek internetowych
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego - 14 komputerów stacjonarnych, 14 laptopów i 41 kamerek internetowych

Wartość projektu to 104 991,57 zł, projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.