menu

Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"

2022-04-18 10:48:00 (ost. akt: 2022-06-02 10:35:07)

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/06/orig/sfinansowano-w-ramach-reakcji-unii-na-pandemie-covid-19-51395.png

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oś: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Dofinansowanie przysługuje na zakup:
1. nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (kwota przewidziana na zakup komputera stacjonarnego lub laptopa do 3,5 tys. zł oraz tabletu do 1,5 tys. zł);
2. ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
3. usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Sprzęt komputerowy które trafi do osób, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) byli pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych i które złożyły stosowny wniosek w odpowiednim terminie.

Dofinansowanie wynosi: 195 000 zł27 maja 2022 r.

Pierwszy laptop w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" rozdany! Pierwszym posiadaczem sprzętu komputerowego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został Pan Piotr Pyskło, który w dniu dzisiejszym odebrał go z rąk Burmistrza Miasta Szczytno Krzysztofa Mańkowskiego.

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/05/orig/dsc0019-51239.jpg