menu

Remont ul. Bohaterów Westerplatte w Szczytnie

2023-10-06 13:59:40 (ost. akt: 2023-10-12 11:35:49)

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt pn. "Remont ul. Bohaterów Westerplatte w Szczytnie" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowane jest wykonanie gruntownego remontu ulicy Boh. Westerplatte (w tym m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, położenie nowej warstwy betonu asfaltowego, malowanie nowego oznakowania poziomego). W ramach zadania wyremontowana zostanie droga w obrębie 6 skrzyżowań z drogami gminnymi lub wewnętrznymi oraz drogą krajową. Ponadto remontowany odcinek przecina linię kolejową Szczytno-Olsztyn, a więc wyremontowana zostanie również jezdnia w bezpośrednim obszarze dojazdu do przejazdu kolejowego. Realizacja zadania spowoduje upłynnienie i wyciszenie ruchu, a przez poprawę stanu technicznego jezdni i chodnika znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego i samochodowego.
Elementy drogi:
- długość remontowanej jezdni: 420m
- remont drogi w obrębie skrzyżowań z drogami równej bądź niższej kategorii: 5 szt.
- remont drogi w obrębie skrzyżowania z drogą krajową: 1 szt.
- remont drogi w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych (w tym remonta nawierzchni na przejściach dla pieszych): 5 szt.

Całkowita wartość zadania: 368 780,00 zł
Dofinansowanie: 258 146,00 zł
Wkład własny: 110 634,00 zł