menu

Maluch+

2023-09-28 12:21:12 (ost. akt: 2023-11-02 09:56:22)

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/09/orig/fe-rp-ue-kpo-rgb-kolor-poziom-jpg-66653.jpg

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ w ramach działania 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ / z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz na podstawie art. 14II i art. 14 ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.).

W ramach projektu zostanie wykonany remont budynku Oddziału Żłobkowego w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 "Promyczek" w Szczytnie, ul. Konopnickiej 70, 12-100 Szczytno.

Zakres prac obejmuje:
1. wykonanie dokumentacji projektowej;
2. adaptację i dostosowanie sali nr 1 oraz sanitariatu pod względem budowlanym, sanitarnym, elektrycznym dla potrzeb żłobka;
3. zagospodarowanie terenu poprzez remont placu manewrowego, drogi dojazdowej, rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trylinki/wylewek betonowych oraz podbudowy pod placem i drogą dojazdową, rozbiórka krawężników, usunięcie trzepaka. Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej placu i drogi dojazdowej wraz z podbudową i wbudowaniem krawężników;
4. wyposażenie terenu żłobka w wiatę pełniącą funkcję wózkowni;
5. wykonanie placu zabaw z dostosowaniem dla dzieci w wieku żłobkowym.

W ramach zadania zostaną utworzone 24 miejsca dla dzieci w wieku żłobkowym. Posiłki dla dzieci będą dostarczane gotowe z istniejącej kuchni, dlatego konieczne jest jej doposażenie w postaci patelni elektrycznej, pieca konwekcyjnego. W żłobku przewiduje się leżakowanie dzieci. Dzieci będą miały zapewniony dostęp do zespołu sanitarnego wyposażonego w odpowiednią ilość misek ustępowych, umywalek i brodzika z natryskiem do utrzymania higieny osobistej dzieci. Przy zespole sanitarnym będzie brudnik do przechowywania i mycia nocników - w tym celu przewiduje się montaż zlewu gospodarczego. Cały zespół sanitarny będzie dostępny bezpośrednio z sali zajęć. Zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna i sanitarna. Nad całą inwestycją zlecony zostanie nadzór inwestorski. Do sali zakupione zostanie nowe wyposażenie.

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 976 812,03 zł w tym:
1) środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie: 860 688,00 zł
2) środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w kwocie: 116 124,03 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 058 646,24 zł