menu

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno

2023-11-02 09:53:52 (ost. akt: 2023-11-02 09:55:35)

Miasto Szczytno uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu EKO-LUKS.

W ramach zadania zostały wymienione 220 opraw oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji i pożyczki.


Kwota dotacji otrzymana przez Miasto Szczytno z WFOŚiGW w Olsztynie: 50 000 zł
Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie: 138 100 zł