menu

Rada Gospodarcza

2019-10-02 07:54:26 (ost. akt: 2019-10-24 15:28:05)

24 września 2019 r. została powołana Rada Gospodarcza, która jest organem doradczo - opiniodawczym Burmistrza Miasta Szczytno w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym Miasta Szczytno.

Cele Rady to:
a) przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
b) prognozowanie rozwoju Miasta Szczytno;
c) reprezentowanie interesów przedsiębiorców, rzemieślników i innych podmiotów gospodarczych w kontaktach z organami administracji samorządowej;
d) promowanie Miasta Szczytno, jako miasta atrakcyjnego dla inwestycji gospodarczych;
e) wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Miasta Szczytno i pobudzających przedsiębiorczość u jego mieszkańców;
f) promocja i integracja lokalnej przedsiębiorczości.  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY