menu

Rada Gospodarcza

2019-10-02 07:54:26 (ost. akt: 2019-10-11 10:34:41)

24 września 2019 r. została powołana Rada Gospodarcza, która jest organem doradczo - opiniodawczym Burmistrza Miasta Szczytno w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym Miasta Szczytno.

Cele Rady to:
a) przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
b) prognozowanie rozwoju Miasta Szczytno;
c) reprezentowanie interesów przedsiębiorców, rzemieślników i innych podmiotów gospodarczych w kontaktach z organami administracji samorządowej;
d) promowanie Miasta Szczytno, jako miasta atrakcyjnego dla inwestycji gospodarczych;
e) wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Miasta Szczytno i pobudzających przedsiębiorczość u jego mieszkańców;
f) promocja i integracja lokalnej przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat zadań i organizacji i trybu pracy, znajdziecie Państwo w dokumentach załączonych poniżej.Zarządzenie w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Szczytno
Zarządzenie w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr VIII/174/2019 z dnia 24 września 2019 r.
Regulamin Rady Gospodarczej
Deklaracja przystąpienia do Rady Gospodarczej

  • Kfsdw
  • Port Lotniczy OLSZTYN- MAZURY