menu

Gminny Program Rewitalizacji

2022-11-17 08:07:10 (ost. akt: 2022-12-20 12:02:30)

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/12/orig/kopia-podklad-ida-swieta-poziom-21-12-cm-21-10-cm-57875.png
Gmina Miejska Szczytno przystąpiła do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, który ma wyodrębnić obszar zdegradowany i poprzez określenie długotrwałych i wzajemnie powiązanych działań wyprowadzić go ze stanu kryzysowego.