menu

Gminny Program Rewitalizacji

2022-11-17 08:07:10 (ost. akt: 2022-11-17 08:30:56)

Gmina Miejska Szczytno przystąpiła do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, który ma wyodrębnić obszar zdegradowany i poprzez określenie długotrwałych i wzajemnie powiązanych działań wyprowadzić go ze stanu kryzysowego.