menu

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno

2023-06-21 14:42:01 (ost. akt: 2023-06-22 10:09:53)

Poniżej przedstawiamy informację podsumowującą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno.

Podsumowanie i raport z wypełnionych ankiet dostępne w linku poniżej:
Podsumowanie konsultacji społecznych
Raport z wypełnionych ankiet

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/podsumowanie-konsultacji-1-64086.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/podsumowanie-konsultacji-2-64087.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/podsumowanie-konsultacji-3-64088.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/podsumowanie-konsultacji-4-64089.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/podsumowanie-konsultacji-5-64090.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/podsumowanie-konsultacji-6-64091.jpg