menu

Budżet Obywatelski

2022-06-20 12:11:01 (ost. akt: 2023-11-22 14:32:12)
Budżet Obywatelski LOGO

Budżet Obywatelski LOGO

22 listopada 2023 r.

Znamy wyniki tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego!

Zakończyliśmy liczenie głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.
W dniach 12 października – 9 listopada 2023 r. do urn przeznaczonych do głosowania wrzucono 801 kart, a na platformie internetowej oddano 839 głosów. O zwycięstwo walczyło 6 projektów.

Oddane głosy na poszczególne projekty przedstawiają się następująco:
1. „Ziołowa ścieżka sensoryczna”
- 15 głosów ważnych,
- 10 głosów nieważnych;

2. „Bezpieczny mieszkaniec Szczytna”
- 304 głosy ważne,
- 72 głosy nieważne;

3. „Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Szczytnie”
- 103 głosy ważne,
- 55 głosów nieważnych;

4. „Miejsce Szczęśliwe – infrastruktura sportowo-rekreacyjna w parku przy ul. Pasymskiej”
- 123 głosy ważne,
- 29 głosów nieważnych;

5. „CZYTAMTU – Mazurski Ogród Literacki”
- 481 głosów ważnych,
- 111 głosów nieważnych;

6. „Jezioro Marzeń - Szczytno”
- 267 głosów ważnych,
- 65 głosów nieważnych.

Dodatkowo do urn wrzucono 5 kart nieważnych.

Na podstawie §8 ust. 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno za wybrany do realizacji uznaje się projekt, który uzyskał największą liczbę ważnych głosów, co wskazuje na projekt: "CZYTAMTU – Mazurski Ogród Literacki"

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz udział w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego!

10 listopada 2023 r.

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim na rok 2024 zakończone!
Urny zawierające karty do głosowania zostały przewiezione do Urzędu Miejskiego i już wkrótce zostaną otwarte w obecności projektodawców oraz Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Zwycięzcę tegorocznej edycji poznamy do 24 listopada 2023 r.

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/11/orig/398004968-295667083384117-8130819738027284559-n-67975.jpg

12 października 2023 r.

Rozpoczynamy głosowanie!

Od dzisiaj tj. 12 października do 9 listopada 2023 r. potrwa głosowanie na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim na rok 2024.

W tegorocznej edycji o zwycięstwo walczą:
- Ziołowa ścieżka sensoryczna;
- Bezpieczny mieszkaniec Szczytna;
- Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Szczytnie;
- Miejsce Szczęśliwe - infrastruktura sportowo - rekreacyjna w parku przy ul. Pasymskiej;
- CZYTAMTU - Mazurski Ogród Literacki;
- Jezioro Marzeń - Szczytno.

Opisy poszczególnych projektów znajdują się na stronie https://miastoszczytno.pl/25203,Budzet-Obywatelski-2023-lista-projektow-do-glosowania.html

Głosowanie będzie się odbywało w dwóch formach:
1) tradycyjnie poprzez złożenie głosu na karcie do głosowania do jednej z urn zlokalizowanych:
- w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30;
- w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie przy ul. Polskiej 12 od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 15:30;
- w Hali widowiskowo- sportowej im. Huberta Wagnera przy ul. Lanca 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-22:00, w soboty i niedziele 10:00-18:00;

2)elektronicznie przez dedykowaną platformę internetową https://obywatel.miastoszczytno.pl/

Przypominamy, że głosować mogą jedynie MIESZKAŃCY MIASTA Szczytno!

Każdemu mieszkańcowi przysługuje tylko JEDEN głos!

Do pobrania:
Karta do głosowania

11 października 2023 r.

Zakończył się etap weryfikacji formalnej oraz etap odwoławczy Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczytno na 2024 rok.

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się lista projektów poddanych pod głosowanie wraz z ich opisem.

Głosowanie na poszczególne projekty rozpocznie się już jutro 12 października 2023 r. i potrwa do 9 listopada 2023 r.

Karta do głosowania dostępna będzie na stronie https://miastoszczytno.pl/20975,Budzet-Obywatelski.html oraz w punktach stacjonarnych:
- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie,
- w Miejskim Domu Kultury przy ul. Polskiej 12,
- na Hali im. Huberta Wagnera przy ul. Lanca 1 w Szczytnie.

Dostępne będzie również głosowanie online przy pomocy strony https://obywatel.miastoszczytno.pl/
Więcej szczegółów już wkrótce.

Pliki do pobrania:
Lista projektów do głosowania

29 września 2023 r.
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym 7 projektów zgłoszonych w drugim naborze Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.
Pozytywnie zweryfikowanych zostało 6 wniosków, negatywnie - 1 wniosek. Pełna lista wraz z uzasadnieniem do pozycji odrzuconej znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

Wnioskodawca, którego projekt uzyskał ocenę negatywną, w ciągu 3 dni może złożyć odwołanie do Burmistrza Miasta Szczytno.

Do pobrania:
Lista zweryfikowanych projektów - II nabór

1 września 2023 r.
Drodzy Mieszkańcy!
Informujemy, że rozpoczynamy drugi nabór składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2024! Potrwa on do 22 września 2023 r.

Przypominamy, że projekty w formie papierowej może zgłosić mieszkaniec lub grupa mieszkańców w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Formularz wraz z listą poparcia dostępne są:
- w plikach do pobrania poniżej
- na https://obywatel.miastoszczytno.pl/
- w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, parter, pokój nr 1.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin
2. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 2 – lista poparcia projektu

Szczegółowy harmonogram drugiego naboru znajduje się na plakacie poniżej:

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/09/orig/kopia-harmonogram-budzetu-obywatelskiego-2-65654.png

31 sierpnia 2023 r.

Szanowni Państwo! Zakończył się etap weryfikacji formalnej projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz etap odwoławczy.
Poniżej publikujemy listę projektów wraz z uzasadnieniem ich odrzucenia.

Plik do pobrania:
Lista projektów z uzasadnieniem

22 sierpnia 2023 r.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że decyzją Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego wszystkie wnioski zgłoszone w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zostały odrzucone.
Lista wraz z uzasadnieniem projektów odrzuconych znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

Wnioskodawcy, których projekty uzyskały ocenę negatywną, w ciągu 3 dni mogą złożyć odwołanie do Burmistrza Miasta Szczytno.

Plik do pobrania:
Lista projektów z uzasadnieniem

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/08/orig/skmbt-c22423082315290-0001-65431.jpg

10 sierpnia 2023 r.

Ze względu na rezygnację w dniu dzisiejszym w pracach Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego jednego z jego członków i nieobecność Zastępcy Burmistrza Miasta Szczytno, konieczne jest przedłużenie terminu weryfikacji formalnej.
Publikacja wyników weryfikacji nastąpi do 23 sierpnia 2023 r.

W związku z powyższym przesunięciu ulegną również kolejne punkty w harmonogramie. Szczegóły na plakacie poniżej.

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/08/orig/kopia-harmonogram-budzetu-obywatelskiego-1-65178.png

21 lipca 2023 r.

Zakończył się etap składania wniosków do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Do Urzędu wpłynęły 4 wnioski, które teraz zostaną zweryfikowane pod względem merytorycznym i formalnym przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

26 czerwca 2023 r.

Od dzisiaj 26 czerwca do 21 lipca br. można składać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2024.
Projekty w formie papierowej może zgłosić mieszkaniec lub grupa mieszkańców w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Formularz wraz z listą poparcia dostępne są:
- w plikach do pobrania poniżej
- na https://obywatel.miastoszczytno.pl/
- w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, parter, pokój nr 1.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin
2. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 2 – lista poparcia projektu

O czym należy pamiętać przy składaniu wniosku?
- Projekty można zgłaszać wyłącznie na podanym formularzu zgłoszeniowym;
- do zgłoszenia projektu należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez 20 mieszkańców;
- projektodawca może złożyć jedną propozycję projektu;
- szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty 250 000 zł;
- realizacja projektu powinna być możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;
- każdy projekt powinien mieć dokładnie wskazane miejsce, gdzie będzie realizowany.

Zapraszamy!

12 czerwca 2023 r.

Rozpoczynamy Budżet Obywatelski Miasta Szczytno na rok 2024!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Szczytno do włączenia się do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej przedstawiamy harmonogram wdrażania i realizacji BO w roku 2023.
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/kopia-harmonogram-budzetu-obywatelskiego-1-63532.png


https://m.powiatszczycienski.pl/2019/12/orig/g-gora-26457.jpg

14 października 2022 r.

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2023 rok!

Zakończyło się liczenie głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. W dniach 29 sierpnia – 25 września 2022 r. do urn przeznaczonych do głosowania wrzucono 833 karty, a na platformie internetowej oddano 1052 głosy.
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego o zwycięstwo walczyły 4 projekty.

Oddane głosy na poszczególne projekty przedstawiają się następująco:
1. „Strefa Psiej Aktywności”
- 21 głosów ważnych,
- 45 głosów nieważnych;

2. „Disc Golf Park Szczytno”
- 9 głosów ważnych,
- 26 głosów nieważnych;

3. „Jezioro Marzeń – Szczytno”
- 305 głosów ważnych,
- 582 głosów nieważnych;

4. „Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie”
- 541 głosów ważnych,
- 353 głosów nieważnych;

Na podstawie §8 ust. 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno za wybrany do realizacji uznaje się projekt, który uzyskał największą liczbę ważnych głosów, co wskazuje na projekt : "Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie"

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim projektodawcom za zaangażowanie, a mieszkańcom za oddane głosy!

29 sierpnia 2022 r.

Zaczynamy głosowanie!

Od dzisiaj tj. 29 sierpnia do 25 września 2022 r. potrwa głosowanie na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim na rok 2023.
W tegorocznej edycji o zwycięstwo walczą:
-Strefa psiej aktywności;
-Disc Golf Park Szczytno;
-Jezioro marzeń - Szczytno;
-Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie.

Opisy poszczególnych projektów znajdują się na stronie https://miastoszczytno.pl/21395,Budzet-Obywatelski-2022-lista-projektow-poddanych-pod-glosowanie.html

Głosowanie będzie się odbywało w dwóch formach:
1) tradycyjnie poprzez złożenie głosu na karcie do głosowania do jednej z urn zlokalizowanych:
- w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie od poniedziałku do piątku w godz 7:30 – 15:30;
- w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie przy ul. Polskiej 12 od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 15:30;
- w Hali widowiskowo- sportowej im. Huberta Wagnera przy ul. Lanca 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-18:00 (do końca sierpnia), 6:00-22:00 (od września);

2)elektronicznie przez dedykowaną platformę internetową https://obywatel.miastoszczytno.pl/

Przypominamy, że głosować mogą jedynie MIESZKAŃCY MIASTA Szczytno!

Każdemu mieszkańcowi przysługuje tylko JEDEN głos!

Do pobrania:
Karta do głosowania

26 sierpnia 2022 r.
Poniżej prezentujemy listę projektów poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 wraz z ich opisem i uzasadnieniem dla projektów odrzuconych.
Ostateczna lista projektów

19 sierpnia 2022 r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym 6 projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.
Pozytywnie zweryfikowane zostały 4 wnioski, negatywnie - 2 wnioski. Pełna lista wraz z uzasadnieniem do pozycji odrzuconych znajduje się w pliku poniżej.
Wnioskodawcy, których projekty uzyskały ocenę negatywną w ciągu 3 dni mogą złożyć odwołanie do Burmistrza Miasta Szczytno.

Ze względu na przedłużającą się decyzję Warmińsko - Mazurskiego Konserwatora Zabytków dotyczącą możliwości i warunków zagospodarowania parku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego był zmuszony przedłużyć weryfikację formalną. Z tego względu przesunięciu ulegnie również publikacja ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie, głosowanie oraz ogłoszenie wyników.
Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie podana do 26 sierpnia 2022 r., a głosowanie rozpocznie się 29 sierpnia 2022 r.
Przepraszamy za utrudnienia.

Do pobrania:
Lista przyjętych i odrzuconych wniosków

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/08/orig/kopia-harmonogram-budzetu-obywatelskiego-1-53430.png

25 lipca 2022 r.

25 lipca 2022 r. rozpoczęła się weryfikacja projektów zgłoszonych w Budżecie Obywatelskim.

22 lipca 2022 r. zakończyło się zbieranie wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Tym razem do Urzędu wpłynęło 6 wniosków, za co serdecznie wszystkim projektodawcom dziękujemy.
Teraz czas na weryfikację zgłoszonych projektów pod względem formalnym i merytorycznym. Wkrótce zostanie podana lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie. W przypadku projektów zweryfikowanych negatywnie, projektodawcy będą mieli możliwość odwołania.

20 czerwca 2022 r.

Masz pomysł na zagospodarowanie miasta? Zastanawiasz się, co można zrobić we wspólnej przestrzeni naszego miasta, aby była ona bardziej atrakcyjna dla wszystkich mieszkańców? A może czegoś w naszym mieście brakuje lub chcesz zmienić swoje otoczenie?
Jeśli tak - Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Szczytno do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Podstawowe informacje:

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Oznacza to, że:

- mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
- projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
- w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.

Jaka jest kwota przeznaczona na BO?

Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców to 250 tysięcy złotych.

Kto może składać projekty?


Każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców Gminy Miejskiej Szczytno, która posiada pomysł na użyteczne wykorzystanie funduszy z budżetu Miasta.

Gdzie zgłaszać projekty?

Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z listą poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Do kiedy można zgłaszać projekty?

Projekty można zgłaszać od 4 do 22 lipca 2022r.

O czym należy pamiętać przy zgłaszaniu projektu do BO?

Przy zgłaszaniu projektu do BO należy pamiętać o tym, aby:

- szacunkowe koszty zadania nie przekroczyły całkowitej kwoty 250 000 zł;
- każdy projekt miał dokładnie wskazane miejsce, gdzie będzie realizowany (pełna nazwa osiedla/ulicy, nie zwyczajowo używana nazwa);
- opis zgłaszanego projektu miał możliwie zwięzłą i zrozumiałą formę;
- zwrócić uwagę na to, aby realizacja projektu była możliwa w ciągu jednego roku budżetowego.Pliki do pobrania:
1. Regulamin Budżetu Obywatelskiego
2. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 2 – lista poparcia projektu