menu

Budżet Obywatelski

2022-06-20 12:11:01 (ost. akt: 2022-10-17 08:53:13)

14 października 2022 r.

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2023 rok!

Zakończyło się liczenie głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. W dniach 29 sierpnia – 25 września 2022 r. do urn przeznaczonych do głosowania wrzucono 833 karty, a na platformie internetowej oddano 1052 głosy.
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego o zwycięstwo walczyły 4 projekty.

Oddane głosy na poszczególne projekty przedstawiają się następująco:
1. „Strefa Psiej Aktywności”
- 21 głosów ważnych,
- 45 głosów nieważnych;2. „Disc Golf Park Szczytno”
- 9 głosów ważnych,
- 26 głosów nieważnych;

3. „Jezioro Marzeń – Szczytno”
- 305 głosów ważnych,
- 582 głosów nieważnych;

4. „Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie”
- 541 głosów ważnych,
- 353 głosów nieważnych;

Na podstawie §8 ust. 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno za wybrany do realizacji uznaje się projekt, który uzyskał największą liczbę ważnych głosów, co wskazuje na projekt : "Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie"

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim projektodawcom za zaangażowanie, a mieszkańcom za oddane głosy!

29 sierpnia 2022 r.

Zaczynamy głosowanie!

Od dzisiaj tj. 29 sierpnia do 25 września 2022 r. potrwa głosowanie na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim na rok 2023.
W tegorocznej edycji o zwycięstwo walczą:
-Strefa psiej aktywności;
-Disc Golf Park Szczytno;
-Jezioro marzeń - Szczytno;
-Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie.

Opisy poszczególnych projektów znajdują się na stronie https://miastoszczytno.pl/21395,Budzet-Obywatelski-2022-lista-projektow-poddanych-pod-glosowanie.html

Głosowanie będzie się odbywało w dwóch formach:
1) tradycyjnie poprzez złożenie głosu na karcie do głosowania do jednej z urn zlokalizowanych:
- w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie od poniedziałku do piątku w godz 7:30 – 15:30;
- w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie przy ul. Polskiej 12 od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 15:30;
- w Hali widowiskowo- sportowej im. Huberta Wagnera przy ul. Lanca 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-18:00 (do końca sierpnia), 6:00-22:00 (od września);

2)elektronicznie przez dedykowaną platformę internetową https://obywatel.miastoszczytno.pl/

Przypominamy, że głosować mogą jedynie MIESZKAŃCY MIASTA Szczytno!

Każdemu mieszkańcowi przysługuje tylko JEDEN głos!

Do pobrania:
Karta do głosowania

26 sierpnia 2022 r.
Poniżej prezentujemy listę projektów poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 wraz z ich opisem i uzasadnieniem dla projektów odrzuconych.
Ostateczna lista projektów

19 sierpnia 2022 r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym 6 projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.
Pozytywnie zweryfikowane zostały 4 wnioski, negatywnie - 2 wnioski. Pełna lista wraz z uzasadnieniem do pozycji odrzuconych znajduje się w pliku poniżej.
Wnioskodawcy, których projekty uzyskały ocenę negatywną w ciągu 3 dni mogą złożyć odwołanie do Burmistrza Miasta Szczytno.

Ze względu na przedłużającą się decyzję Warmińsko - Mazurskiego Konserwatora Zabytków dotyczącą możliwości i warunków zagospodarowania parku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego był zmuszony przedłużyć weryfikację formalną. Z tego względu przesunięciu ulegnie również publikacja ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie, głosowanie oraz ogłoszenie wyników.
Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie podana do 26 sierpnia 2022 r., a głosowanie rozpocznie się 29 sierpnia 2022 r.
Przepraszamy za utrudnienia.

Do pobrania:
Lista przyjętych i odrzuconych wniosków

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/08/orig/kopia-harmonogram-budzetu-obywatelskiego-1-53430.png

25 lipca 2022 r.

25 lipca 2022 r. rozpoczęła się weryfikacja projektów zgłoszonych w Budżecie Obywatelskim.

22 lipca 2022 r. zakończyło się zbieranie wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Tym razem do Urzędu wpłynęło 6 wniosków, za co serdecznie wszystkim projektodawcom dziękujemy.
Teraz czas na weryfikację zgłoszonych projektów pod względem formalnym i merytorycznym. Wkrótce zostanie podana lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie. W przypadku projektów zweryfikowanych negatywnie, projektodawcy będą mieli możliwość odwołania.

20 czerwca 2022 r.

Masz pomysł na zagospodarowanie miasta? Zastanawiasz się, co można zrobić we wspólnej przestrzeni naszego miasta, aby była ona bardziej atrakcyjna dla wszystkich mieszkańców? A może czegoś w naszym mieście brakuje lub chcesz zmienić swoje otoczenie?
Jeśli tak - Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Szczytno do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Podstawowe informacje:

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Oznacza to, że:

- mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
- projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
- w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.

Jaka jest kwota przeznaczona na BO?

Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców to 250 tysięcy złotych.

Kto może składać projekty?


Każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców Gminy Miejskiej Szczytno, która posiada pomysł na użyteczne wykorzystanie funduszy z budżetu Miasta.

Gdzie zgłaszać projekty?

Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z listą poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Do kiedy można zgłaszać projekty?

Projekty można zgłaszać od 4 do 22 lipca 2022r.

O czym należy pamiętać przy zgłaszaniu projektu do BO?

Przy zgłaszaniu projektu do BO należy pamiętać o tym, aby:

- szacunkowe koszty zadania nie przekroczyły całkowitej kwoty 250 000 zł;
- każdy projekt miał dokładnie wskazane miejsce, gdzie będzie realizowany (pełna nazwa osiedla/ulicy, nie zwyczajowo używana nazwa);
- opis zgłaszanego projektu miał możliwie zwięzłą i zrozumiałą formę;
- zwrócić uwagę na to, aby realizacja projektu była możliwa w ciągu jednego roku budżetowego.Harmonogram wdrażania BO:

https://miastoszczytno.pl/20975,Budzet-Obywatelski.html

Pliki do pobrania:
1. Regulamin Budżetu Obywatelskiego
2. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 2 – lista poparcia projektu