menu

Zarządzanie Kryzysowe

2022-05-26 08:54:27 (ost. akt: 2024-03-18 10:39:48)

Informacje dotyczące udzielania i realizacji pomocy rodzinom i osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń klęskowych.

Wszystkie aktualne informacje, wytyczne oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - w Wydziale Polityki Społecznej pod adresem http://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/kleski-zywiolowe


Krótki poradnik obywatela
Sygnały alarmowe
ABC reanimacji
Pomoc przedlekarska
Informacje o zagrożeniach i postępowaniu w sytuacji ich wystąpienia

Bezpieczeństwo wodne w budynkach
Zapobieganie zakażeniom powodowanym przez bakterie legionella

Zagrożenia radiacyjne
Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

Wyszukaj miejsce doraźnego schronienia