menu

Rekrutacja do żłobka miejskiego

2022-05-12 06:39:26 (ost. akt: 2022-05-12 06:42:34)

Informujemy, że od dnia 16 maja do 20 maja 2022 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja do żłobka miejskiego.

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjecie dziecka.

W zależności od liczby złożonych wniosków oraz wieku dzieci grupy żłobkowe mogą zostać utworzone w dwóch lokalizacjach: przy ul. Konopnickiej 70 i ul. Lanca 1 .

Oryginał wniosku - karty zgłoszeniowej dziecka oraz pozostałe dokumenty, tzn:
1. zaświadczenie z zakładu pracy dotyczące zatrudnienia;
2. orzeczenie o niepełnosprawności rodzica lub dziecka;
3. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
4. oświadczenie o wielodzietności rodziny;
5. oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka;
6. kserokopię pierwszej strony PIT-u za 2021 r.
należy dostarczyć do kancelarii przedszkola mieszczącej się na pierwszym piętrze,
w budynku przedszkola przy ul. M. Konopnickiej 70 do dnia 20 maja 2021 r.

Wyniki rekrutacji będą ogłoszone w dniu 30 maja 2022 r. i umieszczone na tablicy ogłoszeń w głównym holu przedszkola.

Proszę o zapoznanie się ze Statutem oraz Regulaminem rekrutacji i zasad korzystania z Oddziału Żłobkowego, link do informacji:
https://mp3.miastoszczytno.pl/20567,KARTA-ZGLOSZENIA-DZIECKA-DO-ODDZIALU-ZLOBKOWEGO.html

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604 639 070.