menu

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2022-02-02 11:17:25 (ost. akt: 2022-02-02 11:42:33)

Informujemy, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał Społeczną Radę Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji liczy obecnie 29 członków. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Kontakt z Radą następuje poprzez Biuro Rady, którego funkcje pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn.

Osobą udzielającą wszelkich informacji jest Pani Anna Kocięcka
tel. 89 521 95 38
e-mail: a.kociecka@warmia.mazury.pl

Więcej informacji na stronie https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/polityka-senioralna-warmii-i-mazur/spoleczna-rada-seniorow-warmii-i-mazur