menu

Trwa rewitalizacja Zamku Krzyżackiego

2021-03-15 14:38:25 (ost. akt: 2021-06-08 12:51:56)

Trwa rewitalizacja zamku krzyżackiego w Szczytnie. Zapraszamy do przeczytania artykułu promującego realizację tego projektu, który ukazał się w katalogu "Marki Warmii i Mazur"

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg
Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/06/orig/martki-warmii-i-mazur-1-z-2-1-40931.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2021/06/orig/marki-warmi-i-mazur-2-z-2-1-40930.png