menu

Budżet Obywatelski

2021-05-31 14:30:47 (ost. akt: 2021-09-17 13:33:26)
Budżet Obywatelski LOGO

Budżet Obywatelski LOGO

17 września 2021 r.

Wyniki głosowania29 sierpnia 2021 r.

Głosowanie zakończone


2 sierpnia 2021 r.

Zaczynamy głosowanie!

22 lipca 2021 r.

Lista projektów poddanych pod głosowanie i ich opis

16 lipca 2021 r.

16 lipca 2021 r. zakończył się etap weryfikacyjny projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.
Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego dokonał oceny formalnej i merytorycznej 3 projektów zgłoszonych przez mieszkańców:

1. Naładuj telefon siedząc na ławce, w parku, nad jeziorem, w skateparku, na dworcach PKS i PKP, to nic nie kosztuje naszego miasta. Ławki fotowoltaiczne – energia odnawialna przyjazna dla środowiska.

2. Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą – Szczytno zdrowe miasto Mazur.

3. Miasteczko ruchu drogowego z elementami gier ruchowych i edukacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 3.

Wszystkie wnioski przeszły POZYTYWNĄ weryfikację!

Głosowanie na poszczególne projekty rozpocznie się 2 sierpnia 2021 r.

31 maja 2021 r.

Startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno!

Zastanawiasz się, co można zrobić we wspólnej przestrzeni naszego miasta, aby była ona bardziej atrakcyjna dla wszystkich mieszkańców? A może czegoś w naszym mieście brakuje lub masz własny pomysł na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej?
Jeśli tak - Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Szczytno do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Podstawowe informacje:

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Oznacza to, że:

- mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
- projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
- w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.

Jaka jest kwota przeznaczona na BO?

Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców to 250 tysięcy złotych.

Kto może składać projekty?


Każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców Gminy Miejskiej Szczytno, która posiada pomysł na użyteczne wykorzystanie funduszy z budżetu Miasta.

Gdzie zgłaszać projekty?

Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z listą poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Do kiedy można zgłaszać projekty?

Projekty można zgłaszać od 14 czerwca do 2 lipca 2021r.

O czym należy pamiętać przy zgłaszaniu projektu do BO?

Przy zgłaszaniu projektu do BO należy pamiętać o tym, aby:

- szacunkowe koszty zadania nie przekroczyły całkowitej kwoty 250 000 zł;
- każdy projekt miał dokładnie wskazane miejsce, gdzie będzie realizowany (pełna nazwa osiedla/ulicy, nie zwyczajowo używana nazwa);
- opis zgłaszanego projektu miał możliwie zwięzłą i zrozumiałą formę;
- zwrócić uwagę na to, aby realizacja projektu była możliwa w ciągu jednego roku budżetowego.

Harmonogram:

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/09/orig/harmonogram-na-strone-43219.png

Pliki do pobrania:
1. Regulamin Budżetu Obywatelskiego
2. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 2 – lista poparcia projektu
4. Załącznik nr 4 - karta do głosowania