menu

Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 - 2030

2021-04-09 13:24:32 (ost. akt: 2022-03-17 07:25:31)

25 lutego 2022 r.

W dniu 25 lutego 2022 r. odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie, na której podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030.

Poniżej znajduje się uchwała wraz z uzasadnieniem oraz dokument Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030.

Uchwała

Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030

28 grudnia 2021 r.

Otrzymanie pozytywnej opinii dotyczącej Prognozy oddziaływania na środowisko od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

29 listopada 2021 r.

Przesłanie Prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem Strategii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w celu wydania opinii.

Poniżej znajduje się dokument Prognozy oddziaływania na środowisko:

Prognoza oddziaływania na środowisko

19 października 2021 r.

Otrzymanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie konieczności sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu Strategii.

24 września 2021 r.

Zaopiniowanie projektu Strategii przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

30 czerwca 2021 r.

W dniu 28 czerwca 2021 r. zakończyły się konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji.

Sprawozdanie z konsultacji

15 czerwca 2021 r.

Program konsultacji:
https://m.powiatszczycienski.pl/2021/06/orig/konsultacje-projektu-strategii-rozwoju-gminy-miejskiej-szczytno-na-lata-2021-2030-41134.jpg

24 maja 2021 r.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem będzie projekt Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie wyzwań rozwojowych, wizji i misji rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno oraz zapoznanie się ze stanowiskiem społeczności lokalnej w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030.

Termin konsultacji ustala się na okres od 24 maja do 28 czerwca 2021 r.

Konsultacje będą prowadzone w formie wypełnienia formularza propozycji składanych do projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030 (załącznik nr 1 do Zarządzenia). Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030 wraz z elektroniczną wersją formularza dostępne są poniżej w plikach do pobrania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Formularz proszę złożyć:

• w wersji elektronicznej na adres: um@um.szczytno.pl
• w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030” na adres:

Urząd Miejski w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, lub

• złożyć osobiście pod w/w adres w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030” (liczy się data wpływu do Urzędu tj. do dnia 28 czerwca 2021 r.).

Będzie również możliwość osobistego zgłoszenia uwag na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 15.06.2021 r. o godz. 16.00, które odbędzie się w Sali Całorocznej na Zamku Krzyżackim przy ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie (parter, wejście od strony plaży miejskiej).

Pliki do pobrania:

1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 - 2030
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczytno
3. Załącznik nr 1: Formularz konsultacji
4. Załącznik nr 2: Ogłoszenie

20, 23, 30 kwietnia 2021r.

Warsztaty strategiczne w ramach Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 - 2030