menu

Warsztaty strategiczne w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030

2021-04-15 12:00:00 (ost. akt: 2021-04-21 11:30:27)
Informacja dla Mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030 już niedługo odbędą się warsztaty strategiczne online wśród poszczególnych grup interesariuszy, których uwagi i opinie będą stanowiły kluczowy element procesu wyznaczania obszarów, celów oraz kierunków rozwoju Gminy.

Warsztaty stanowić będą wstęp do przeprowadzenia konsultacji społecznych przewidzianych na okres maj/czerwiec.

Obszarem wyjściowym do dyskusji będzie analiza SWOT oraz wizja, misja i cele strategiczne, które pobrać można poniżej oraz w zakładce Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030.
Znajdą tam Państwo również wszystkie niezbędne informacje odnośnie warsztatów.

Pliki do pobrania:

1. Wizja, misja i cele strategiczne
2. Analiza SWOT

Serdecznie zapraszamy !