menu

Najnowsze dane o lokalnym rynku pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie

2024-04-19 12:48:44 (ost. akt: 2024-04-19 13:33:04)

Najnowsze dane o lokalnym rynku pracy! W MARCU 2024 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie szczycieńskim zmniejszyła się o 42 osoby (tj. z 2 020 osób na 1 978 osób) w stosunku do poprzedniego miesiąca sprawozdawczego.

W marcu 2024 r. do PUP w Szczytnie wpłynęły 62 oferty - pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
Stopa bezrobocia dla powiatu szczycieńskiego pozostała bez zmian i wynosi 9,2%, nadal jest o 0,4 p.p. wyższa od stopy dla woj. warmińsko - mazurskiego;
Ok. 80% aktualnie zarejestrowanych osób bezrobotnych stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, m. in. powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni.
Pełne zestawienia i analizy,
stawki, bazy danych i akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia znajdziecie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie w zakładce RYNEK PRACY: https://szczytno.praca.gov.pl/rynek-pracy/