menu

Rozbudowa ulicy Wiejskiej

2024-04-17 14:34:26 (ost. akt: 2024-04-18 09:04:50)

Burmistrz Miasta Szczytno Krzysztof Mańkowski podpisał dziś umowę na rozbudowę ulicy Wiejskiej.

Zakres prac do wykonania obejmuje:
1) wykonanie prac przygotowawczych,
2) rozebranie konstrukcji jezdni i chodnika,
3) wykonanie robót ziemnych,
4) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
5) wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego,
6) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
7) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
8) wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej,
9) budowa kanalizacji deszczowej,
10) przebudowę kanalizacji sanitarnej,
11) przebudowę wodociągu,
12) wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

https://m.powiatszczycienski.pl/2024/04/orig/bez-nazwy-jpge-72681.jpg