menu

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

2024-02-01 08:00:06 (ost. akt: 2024-02-09 13:01:59)

Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 1 lutego do 7 marca 2024 r. w postaci:

1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny jest:

- na stronie internetowej Miasta Szczytno: https://miastoszczytno.pl/

- na stronie Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania

- w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1)

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: um@um.szczytno.pl

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1,
12-100 Szczytno

- bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem:

https://forms.office.com/e/3zUiEsaB3u


3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 14:00. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zarejestrować się do dnia 18 lutego 2024 r., klikając w podany link: https://forms.office.com/e/9GFKi6YJj7. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 7 marca 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Poniższe materiały informacyjne zostają zamieszczone w wersji elektronicznej poniżej w plikach do pobrania, na stronie Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.szczytno.pl/ oraz dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno w pokoju nr 6 (parter).

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o konsultacjach
2. Projekt uchwały
3. Formularz do składania uwag