menu

Historia herbu Miasta Szczytno

2023-11-22 09:08:35 (ost. akt: 2023-11-22 09:14:48)

Zastanawialiście się kiedyś, jak powstał herb naszego miasta? Muzeum Mazurskie w Szczytnie przybliża nam krótki opis i historię jego powstania. Zapraszamy do lektury.

"W tym szczególnym roku, kiedy Miasto Szczytno obchodzi 300 lat nadania praw miejskich, zamieszczamy opis i krótką historię herbu Szczytna.
W herbie miasta, jak i na pieczęci widnieje wizerunek Jelenia. Ma to swoje uzasadnienie w dawnych wiekach. Jeleń był symbolem siły, odwagi i walki z siłami nieczystymi. W każdej kulturze zajmował zaszczytne miejsce. Nie dziwi zatem, że znalazł miejsce w herbie miasta Szczytno. Jak pisze Hermanna Gollub herb Szczytna zakupiony został od miasta Ełk w 1669 roku - dziesięć lat po tragicznym w skutkach najeździe Tatarów na Ełk. Książę Fryderyk Wilhelm, nadając dla Ełku powtórnie prawa miejskie, wprowadził również obowiązek posługiwania się pieczęcią z wyobrażeniem Janusa, rzymskiego boga o dwóch twarzach. Nie są znane powody wprowadzenia nowego znaku być może miało to związek z imieniem ówczesnego burmistrza o tym imieniu, lub z próbą wkupienia się w łaski bożka, który wedle pogańskich wierzeń strzegł bezpieczeństwa bram i drzwi. Wyobrażenie Janusa funkcjonowało jako herb miasta przez okres trzech stuleci. Stary herb przedstawiający jelenia, który skacze zza drzew, z czasów króla Zygmunta Starego nie był już potrzebny, postanowiono go zatem sprzedać. Chęć zakupu zgłosili rajcy ze Szczytna i od tamtego dnia herb z jeleniem stał się symbolem miasta. Również Ełk po prawie 300 latach wrócił do swojej pierwotnej heraldyki, zamieniając boga Janusa z powrotem na jelenia w 1967 roku.
Jak wiadomo, do roku 1530 Szczytno nie miało statusu prawnego, było po prostu osiedlem przy zamku, a w 1530 administracja nowo powstałego Księstwa Pruskiego uznała, że jest wsią. Od 1549 otrzymało nowe przywileje (m.in. warzenia piwa) i starało się o prawa miejskie. Po wieloletnich protestach Pasymia i po zobowiązaniu się do produkcji 32 tys. litrów obłożonego akcyzą piwa rocznie Szczytno uzyskało w 1616 roku miano das Städtlein, czyli tworu pośredniego między wsią a miastem. Od tego momentu miało własne sądownictwo i pieczęć, lecz bez prawa do targów i samorządu. Posiadanie herbu otworzyło drogę do posiadania pełnych praw miejskich, które Szczytno jeszcze jako miasto Ortelsburg otrzymało w 1723 roku. Ciekawie o symbolice czy wykorzystaniu symbolu miasta pisze w swoich wspomnieniach Viktor Von Poser Landrat szczycieński w latach 1914-1945, "w czasie wkopywania kamienia węgielnego pod budowę wieży ratuszowej przy szczycieńskim ratuszu w roku 1936. Zorganizowano wielką uroczystość, na którą zaproszono najwyższych urzędników z Berlina. Podczas uroczystości jak pisał ówczesny burmistrz Bruno Armgardt "skonsumowano pieczonego jelenia, czyli symbol miasta". Pewnej symbolice stało się zadość. Odlew pieczęci wykonany przez Ryszarda Burlińskiego w 1993 roku na podstawie pieczęci z dokumentów pochodzących z dawnych czasów można zobaczyć w Muzeum Mazurskim w Szczytnie."

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/11/orig/404533830-728954862593847-228900189991372719-n-68438.jpg