menu

Drugi przetarg nieograniczony

2023-11-14 08:27:01 (ost. akt: 2023-11-14 08:35:18)

Przetarg dotyczy sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Bartna Strona w Szczytnie.

1. Działka o numerze 146/3 o powierzchni 1746 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1S/00065637/3.

2. Działka o numerze 146/4 o powierzchni 1604 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1S/00065642/1.

3. Działka o numerze 146/5 o powierzchni 1605 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1S/00065638/0

Cena wywoławcza:

1. Działka numer 146/3 – 774.000,00 zł brutto w tym należny podatek VAT. Do ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia bezterminowej służebności gruntowej 53.259,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT.

Wadium: 77.400,00 zł.

2. Działka numer 146/4 – 769.000,00 zł brutto w tym należny podatek VAT. Do ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia bezterminowej służebności gruntowej 53.259,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT.

Wadium: 76.900,00 zł.

3. Działka numer 146/5 – 769.000,00 zł brutto w tym należny podatek VAT. Do ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia bezterminowej służebności gruntowej 53.259,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT.

Wadium: 76.900,00 zł.

Nieruchomości nie są obciążone długami, ciężarami, hipotekami ustawowymi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu w terminie do dnia 14 grudnia 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005

Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Pełne teksty ogłoszeń o przetargach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczytnie (na parterze – pokój nr 1) oraz zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie: https://bip.um.szczytno.pl/ oraz na stronie miasta Szczytno https://miastoszczytno.pl/.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12 – 100 Szczytno, pokój numer 14, oraz pod numerem tel.: 89 624 72 70, 89 624 72 56.

Burmistrz Miasta Szczytno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.