menu

Strefa Inwestora Investment Zone

2016-02-02 20:31:16 (ost. akt: 2020-12-29 11:55:47)

Autor: UM Szczytno

Szczytno jest najbardziej rozwiniętym ekonomicznie miastem w Powiecie Szczycieńskim. Szerokie możliwości inwestycyjne, dostępność komunikacyjna, wysoka jakość rynku pracy, sprzyjający klimat społeczny to nasze najważniejsze atuty.

Szczytno is a city with the highest level of economic development in the County of Szczytno. Abundant investment opportunities, transport accessibility, high labour market quality and a favourable social climate – these are our major assets.


Folder Inwestycyjny
Investment Folder

Tereny Inwestycyjne / Investment Area:
Bartna Strona
Dąbrowskiego
Lemańska
Pola/Łomżyńska
Przemysłowa I
Przemysłowa II
Wielbarska
Wołyńska
Andersa
Jaśminowa/Sybiraków
Królowej Jadwigi
Polska/Sportowa
Pomorska

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczytno planowanych do sprzedaży w drodze przetargowej
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wymienionymi w zestawieniu nieruchomościami prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu (89) 624-72-70.

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Geoportal Szczycieński (mapa cyfrowa)

Ogłoszenia i wykazy nieruchomości Gminy Miejskiej Szczytno do zbycia w drodze przetargu

Wyniki przetargów

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczytno


https://m.powiatszczycienski.pl/2020/02/orig/ppwim-logo-2-28140.jpg


Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uruchomił Platformę Przedsiębiorczości Warmii i Mazur. Celem powstania portalu jest zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji w obszarze przedsiębiorczości i przedstawienie ich w czytelnej i przystępnej formie. Platforma ma również ułatwić nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami ekosystemu gospodarczego regionu.

Platforma Przedsiębiorczości Warmia i MazurySerwis mikroporady.pl oferujący dostęp do przydatnych dla mikroprzedsiębiorców informacji, stanowisk i interpretacji.

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu do rejestru BDO


Wszystkie materiały są tylko i wyłącznie do wglądu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji:

Urząd Miejski w Szczytnie
12-100 Szczytno
ul. Sienkiewicza 1

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
parter, pokoje nr. 11 i 14
tel. (0-89) 6247223

------------------------------------------------------------------------

Lokale i budynki użytkowe do wynajęcia

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie informuje, że posiada do wynajęcia wolne lokale, budynki użytkowe.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/ogloszenie-wolne-l-uz-na-tablice-ogloszen-33314.pdf