menu

XXIII edycja wojewódzkiego konkursu "Barwy Wolontariatu"

2023-10-27 10:07:23 (ost. akt: 2023-10-27 10:09:59)

Trwa XXIII edycja wojewódzkiego konkursu promującego postawy wolontariackie na Warmii i Mazurach "Barwy Wolontariatu"! Konkurs jest świetnym uhonorowaniem działań wolontariuszy, społeczników i docenieniem akcji wolontarystycznych.

Zgłoś wolontariusza do konkursu „Barwy Wolontariatu”! Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić, sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny.

Wolontariat nigdy nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, a także bycia aktywnym obywatelem w swoim środowisku lokalnym jak i na arenie międzynarodowej.

Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.
Zgłoszeni do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, koordynatorzy wolontariatu, instytucje, a także osoby korzystające z pomocy wolontariuszy.
Kandydatów można zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu (druk jednostronny) i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.
Zgłoszenia należy przesyłać do 10 listopada 2023 r.
Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, która odbędzie się 5 grudnia w Olsztynie.


Zgłoszenia nadsyłamy na adres:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

ul. Związku Jaszczurczego 17/26 , 82-300 Elbląg,

bądź na adres mail: wolontariat@centrumelblag.pl,

lub osobiście do siedziby biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/10/orig/grafika-bw-67652.jpg