menu

Akademia Policji w Szczytnie i Miasto Szczytno z nowym porozumieniem o współpracy!

2023-10-11 10:43:27 (ost. akt: 2023-10-11 11:54:16)

Na dzisiejszej LXV sesji Rady Miejskiej w Szczytnie Burmistrz Miasta Szczytno Krzysztof Mańkowski wraz z Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwoną Klonowską podpisali porozumienie o współpracy, które stanowi kolejny krok w harmonijnym rozwoju współpracy między uczelnią, a miastem.

Na pamiątkę podpisania tak ważnego dokumentu Burmistrz wręczył Pani Komendant pamiątkowy medal 300-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu, który wraz z porozumieniem trafi do kapsuły czasu w Akademii Policji w Szczytnie.
Fot. Miasto Szczytno