menu

Wielki dzień dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie!

2023-10-06 13:51:45 (ost. akt: 2023-10-06 13:53:18)

Na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie Druhom z OSP przekazano nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Dodatkowo jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W uroczystości wzięli udział między innymi Burmistrz Miasta Szczytno Krzysztof Mańkowski wraz z Zastępcą Iloną Bańkowską, Błażej Poboży - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbrygadier Tomasz Komoszyński - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Fot. Miasto Szczytno