menu

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

2023-08-21 09:13:08 (ost. akt: 2023-08-21 09:16:47)

22 sierpnia po raz kolejny obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2019 r. w odpowiedzi na niepokojący w skali świata wzrost liczby przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię. Problem prześladowań dotyczy przedstawicieli różnych wyznań, ale większość z nich stanowią chrześcijanie. Według najnowszego raportu organizacji Open Doors na wyjątkowo ciężkie prześladowania narażonych jest już ponad 360 mln chrześcijan, co oznacza, że represjom podlega 1 na 7 chrześcijan na całym świecie. Jako znamienne dla minionego roku odnotować należy skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie wojska agresora na wielką skalę
niszczą świątynie i miejsca kultu, a także prześladują duchownych. Również w Polsce sytuacja osób wierzących może budzić niepokój – w opracowanym przez Laboratorium Wolności Religijnej raporcie podsumowującym stan wolności religijnej w Polsce w 2021 roku odnotowanych zostało 130 przypadków szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i religii wśród chrześcijan dokonanych tylko w naszym kraju.

Podobnie jak w latach poprzednich, Laboratorium Wolności Religijnej zamierza uczcić ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie, organizując obchody MDUOAP w Polsce. Jest to ważny aspekt naszej działalności, ukierunkowanej przede wszystkim na
przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej. Poprzez edukację i kształtowanie dobrych postaw chcemy zapobiegać wszelkim szkodliwym działaniom wymierzonym w osoby
wierzące. Dążymy do uczynienia sfery publicznej wolną od nienawiści motywowanej różnicami w światopoglądzie religijnym i otwartą dla osób wierzących − by mogły swobodnie uczestniczyć w życiu społecznym w zgodzie z wyznawanymi przekonaniami i bez obawy o wykluczenie.

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/08/orig/22-sierpnia-mduoap-plakat-65400.jpg