menu

Zakup wyposażenia na potrzeby stałej wystawy na Zamku

2023-08-11 13:11:01 (ost. akt: 2023-08-11 13:38:55)

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek Krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Działania 6.1 - Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2. Instytucje kultury.

W ramach części 1 projektu zakupione zostało wyposażenie na potrzeby stałej wystawy na Zamku. W jego skład wchodziły:
- ścianka wystawiennicza 8 szt.
- witryny na manekiny jednodrzwiowe 3 szt.
- witryny na manekiny dwudrzwiowe 2 szt.
- manekin męski ekspozycyjny pełna postać 4 szt.
- manekin damski ekspozycyjny pełna postać 4 szt.

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/08/orig/363860609-1660156347803347-56506710154855459-n-65193.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/08/orig/363489566-267985812593523-8916223524997987772-n-65192.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/08/orig/364137690-1345429983017682-2194258631987034201-n-65191.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/08/orig/363903110-216579058021755-3140444562805069961-n-65190.jpg