menu

Budżet Obywatelski 2023 - zgłaszanie projektów

2023-06-26 10:58:50 (ost. akt: 2023-06-26 11:05:17)

Od dzisiaj 26 czerwca do 21 lipca br. można składać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2024.

Projekty w formie papierowej może zgłosić mieszkaniec lub grupa mieszkańców w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Formularz wraz z listą poparcia dostępne są:
- w plikach do pobrania poniżej
- w zakładce Budżet Obywatelski,
- na https://obywatel.miastoszczytno.pl/
- w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, parter, pokój nr 1.

O czym należy pamiętać przy składaniu wniosku?
- Projekty można zgłaszać wyłącznie na podanym formularzu zgłoszeniowym
- do zgłoszenia projektu należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez 20 mieszkańców
- projektodawca może złożyć jedną propozycję projektu;
- szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty 250 000 zł
- realizacja projektu powinna być możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;
- każdy projekt powinien mieć dokładnie wskazane miejsce, gdzie będzie realizowany.
Zapraszamy!

1. Regulamin
2. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 2 – lista poparcia projektu