menu

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - Plac Wolności

2023-06-20 13:18:32 (ost. akt: 2023-07-25 08:19:20)

Położenie: Szczytno, ul. Plac Wolności 1, Obręb 2, działka nr 279/10 , nieruchomość zabudowana.

Właściciel: Gmina Miejska Szczytno, Księga wieczysta nr OL1S/00061184/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale III księgi wieczystej znajduje się wpis ograniczonego prawa rzeczowego - służebność gruntowa.

Lokalizacja i otoczenia: Nieruchomość zabudowana składającą się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 279/10 obręb 2 Miasta Szczytno, o powierzchni 406 m2, położona jest w strefie śródmiejskiej miasta, przy ul. Plac Wolności 1, na zapleczu zabudowy zlokalizowanej przy drodze ul. Odrodzenia.
Nieruchomość zlokalizowana w centrum miasta Szczytno, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Jeziora Domowego Małego i parku, widocznych z nieruchomości, wśród zabudowy handlowo - usługowej, mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej, w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka.
W odległości około 150 m znajduje się budynek Ratusza, w którym mieści sie siedziba Urzędu Miejskiego w Szczytnie, Starostwa Powiatowego oraz Muzeum Mazurskiego. Ponadto znajdują się zrewitalizowany zabytek - zrewitalizowane Ruiny Zamku Krzyżackiego, które stanowią centrum turystyczne miasta. W odległości około 320 m2, znajduje się Jezioro Domowe Duże wraz z plażą, strzeżoną w okresie wakacyjnym oraz boiskami, do gry w piłkę plażową. Wokół jeziora znajduje się ścieżka spacerowo - rowerowa. Przy plaży znajduje się punkt Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie, który wypożycza sprzęt wodny oraz sprzęt rowerowy dostosowany do każdego wieku. W pobliżu znajduje się nowo otwarta Tężnia Solankowa.
Powyższe atrakcje zachęcają do czynnego wypoczynku, długich spacerów i przejażdżek rowerowych. Na plaży miejskiej odbywają się wydarzenia sportowe oraz kulturowe.
Położenie nieruchomości w centrum miasta charakteryzuje się występowaniem restauracji, kawiarni, barów, a bliskość parku i placu zabaw zachęca do spędzania czasu w rodzinnym gronie.
Dostęp do nieruchomości, po zjeździe z drogi krajowej, poprzez drogę ul. Żwirki i Wigury, następnie poprzez ul. Plac Wolności.

Opis techniczno - użytkowy:
• Kształt działki gruntu - regularny.
• Klasyfikacja gruntów: B - tereny mieszkaniowe
• Stan zagospodarowania - obecnie nieruchomosć zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym.
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej. Dach budynku konstrukcji drewnianej wielospadowy, kryty starą dachówką ceramiczną. Tynki zewnętrzne zniszczone, brak ocieplenia. Podłogi - posadzki betonowe, duże nierówności, stare zniszczone panele, deski lub płyty pliśniowe, wykładziny pcv, terakota w łazienkach. Ściany otynkowe, częściowo pomalowe farbami emulsyjnymi, częściowo boazerie, częściowo galazura. Klatka schodowa drewniana. Stolarka okienna w zależności od pomieszczenia, w znacznej większości stara drewniana - okna skrzynkowe, częściowo okna pcv. Drzwi stare drewniane oraz płycinowe lub brak.
• Budynek podłączony do sieci energetycznej, wodno - kanalizacyjne oraz gazowej. Budynek wymagający remontu i nakładu finansowego.
• W skład budynku wchodzą 2 lokale mieszkalne nr 1 na parterze oraz 2 na I piętrzne, klatka schodowa. Na poddaszu znajduje się strych (31,23 m2). Lokal nr 1 na parterze, o powierzchni użytkowej 63,62 m2, w skład lokalu wchodzą: przedpokój, trzy pokoje, w tym jeden przejściowy, kuchnia, wc, łazienka. Lokal nr 2 na I piętrze, o powierzchni użytkowej 65,19 m2, w skład lokalu wchodzą: przedpokój, trzy pokoje, w tym jeden przejściowy, kuchnia, wc łazienka.
• Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 128,81 m2.

Uwarunkowania planistyczne:
Nieruchomość położona w terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Miasto Szczytno - kwartał ulic Żwirki, Wigury i Odrodzenia", oznaczonym symbolem 2.UM - zabudowa usługowa - mieszkaniowa.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomosć został wpisany do rejestru zabytków pod nr C-153, jako dobro kultury: nawarstwienie kulturowe starego miasta Szczytno wraz z zamkiem oraz w obrębie obszaru wpisanego do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków jako "historyczne założenie urbanistyczne starego miasta Szczytno."

Warunki sprzedaży:
Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczony wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przejścia i przejazdu przez działkę nr 279/11.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 lipca 2023 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium w pieniądzu w terminie do dnia 17 lipca 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie,
numer konta: 09 8838 0005 2001 0103 8440 0005.
Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Cena wylicytowana podlega zapłacie najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Sprzedaż nastąpi w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023, poz. 344)
Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2022, poz. 931 ze zm.).
Cena wywoławcza do przetargu: 269.651,00 zł brutto, zwolnienie z podatku VAT. Wadium: 26.900,00 zł.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczytnie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 14. , email: monika.drozd@um.szczytno.pl, iga.kwiatek@um.szczytno.pl tel. 89 624 72 56, 89 624 72 27, 89 624 72 70.

Informacje o przetargu zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.szczytno.pl/pliki/szczytno/pliki/Plac%20Wolno%C5%9Bci%2007_06_2023.pdf

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/plac-wolnosci-1-63949.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/plac-wolnosci-63950.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/rzut-2-63951.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/rzuty-1-63952.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-1-63953.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-2-63954.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-3-63955.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-4-63956.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-5-63957.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-6-63958.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2023/06/orig/zdjecie-7-63959.jpg