menu

Budżet Obywatelski - informacje teoretyczne

2023-06-16 11:08:04 (ost. akt: 2023-06-16 11:11:07)

Budżet Obywatelski - co to takiego? Poniżej przedstawiamy garść informacji teoretycznych.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski to demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
Oznacza to, że:
- mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem możliwości realizacji;
- projekty, które uzyskały pozytywną ocenę, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
- w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.

Jaka jest kwota przeznaczona na BO?

Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców to 250 tysięcy złotych. W przypadku konieczności zwiększenia kosztu planowanego projektu istnieje możliwość zwiększenia kwoty do 10% planowanego budżetu, tj. do 275 000,00 zł brutto.

Kto może składać projekty?
Każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców Gminy Miejskiej Szczytno, która posiada pomysł na użyteczne wykorzystanie funduszy z budżetu Miasta.

Gdzie zgłaszać projekty?

Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z listą poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Kiedy można zgłaszać projekty?

Projekty będzie można zgłaszać od 26 czerwca do 21 lipca 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin wraz z załącznikami dostępne są poniżej:
1. Regulamin
2. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 2 – lista poparcia projektu