menu

Informacja o ogłoszonych przetargach i nieruchomościach przeznaczonych do zbycia

2023-06-07 11:02:46 (ost. akt: 2023-06-07 11:10:32)

1. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczytnie przy ul. Bartna Strona dz. 146/3, 146/4, 146/5 - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-niezabudowanej-polozone

2. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Plac Wolności 1 w Szczytnie, dz. 279/10 (znak: GPO.6840.14.2020 z dnia 07.06.2023r) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-zabudowanej-przy-ul-pla

3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym dz. 150/4 ul. Kochanowskiego w Szczytnie- link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zbycia-w-trybie-bezprzetargowym-dz-150-4-ul-kochanowskieg

4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym dz. 784/1, ul. Kopernika w Szczytnie - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zbycia-w-trybie-bezprzetargowym-dz-784-1-ul-kopernika-w-s