menu

Usuwanie azbestu z terenu miasta Szczytno w roku 2023

2023-06-01 08:39:11 (ost. akt: 2023-06-01 08:42:13)

Burmistrz Miasta Szczytno informuje o naborze wniosków od osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu miasta Szczytno w 2023 r.

Celem Programu jest unieszkodliwienie odpadów i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Szczytno.
Złożenie zbiorczego wniosku przez Urząd Miasta w Szczytnie będzie możliwe po ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie naboru w ramach organizowanego konkursu.

Wnioski na dofinansowanie można składać:.
1. osobiście w siedzibie Urzędu miasta Szczytno, ul. H. Sienkiewicza 1 (Biuro Obsługi Interesantów)
2. za pośrednictwem profilu zaufanego ePuap,
3. listownie na adres: Urząd Miasta Szczytno, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.

Uwaga:
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Dofinansowanie nie obejmuje wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali czynności demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, w związku z czym zostały wcześniej poniesione koszty.

Złożenie wniosku do Urzędu Miasta Szczytno nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 624 72 53 bądź w siedzibie Urzędu w godzinach pracy pok. 10.

Wniosek o przyznanie dofinansowania - azbest