menu

"Poznaj Polskę"

2023-05-17 11:13:26 (ost. akt: 2023-05-17 11:15:39)

Gmina Miejska Szczytno otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej w ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” w wysokości 15 000 złotych. Całkowita wartość zadania wynosi 28 125 złotych.

Celem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Środki finansowe w ramach dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Gmina Miejska Szczytno otrzymała, zgodnie ze złożonymi wnioskami, dotację na zorganizowanie w 2023 r. trzech jednodniowych wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnie.

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/05/orig/plakatpoznajpolske-62617.png