menu

Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości

2023-05-05 12:27:26 (ost. akt: 2023-05-05 13:16:54)

1. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Szczytnie, dz. 425/10, 425/12 (znak: GPO.6840.24.2013 z dnia 04.05.2023r.) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-ii-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-przemyslowej-w-1


2. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego w Szczytnie, dz. 185/8, 187/1 i 187/2 (znak: GPO.6840.22.2011 z dnia 04.05.2023r.) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-dabrowskiego-w


3. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Jaśminowej w Szczytnie, dz. 92/20 (znak: GPO.6840.49.2019 z dnia 04.05.2023r.) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-ii-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-jasminowej-w-s-1


4. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Pomorskiej w Szczytnie, dz. 21/2 (znak: GPO.6840.10.2011 z dnia 04.05.2023r.) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-pomorskiej-w-sz


5. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Jaśminowej w Szczytnie, dz. 92/26 (znak: GPO.6840.38.2011 z dnia 04.05.2023r.) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-ii-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-jasminowej-w-s-2


6. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej w Szczytnie, dz. 622/1 (znak: GPO.6840.24.2012 z dnia 04.05.2023r.) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-grudziadzkiej-w


7. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Wołyńskiej w Szczytnie dz. 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/7, 68/8 i 68/18 (znak sprawy: GPO.6840.20.2017 z dnia 04.05.2023r.) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-wolynskiej-w-sz-1


8. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Jagiellończyka w Szczytnie, dz. 581/4 i 581/5 (znak sprawy: GPO.6840.24.2011 z dnia 04.05.2023r.) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-jagiellonczyka


9. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Pomorskiej /Sybiraków w Szczytnie, działka nr 89/17, 89/18, 89/19 i 89/20 (znak sprawy: GPO. 6840.10.2012 z dbua 04.05.2023r) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-ii-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-pomorskiej-syb


10. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Jaśminowej w Szczytnie dz. 94/15 (znak: GPO.6840.17.2015 z dnia 04.05.2023r) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-jasminowej-w-sz


11. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego w Szczytnie, dz. 187/7, 187/8 i 187/9 (znak: GPO. 6840.62.2017 z dnia 04.05.2023r) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-ii-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-dabrowskiego-w-1


12. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Wołyńskiej w Szczytnie, składającą się z działek nr 67/2 i 68/1 (znak: GPO.6840.14.2022 z dnia 04.05.2023r.) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-wolynskiej-w-sz-2


13. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Korczaka 1 w Szczytnie, składającej się z lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem 6/100 części w nieruchomości wspólnej (znak: GPO. 6840.8.2020 z dnia 04.05.2023r.) - link: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-ograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-przy-ul-korczaka-1-w-szczy