menu

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno

2023-05-04 15:16:01 (ost. akt: 2023-05-11 13:51:20)

Burmistrz Miasta Szczytno zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno.

Zarządzenie Nr VIII/863/2023 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 4 maja 2023 r. opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jako załącznik poniżej.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 11 maja 2023 r. do dnia 12 czerwca 2023 r.

2. Konsultacje przeprowadzone będą w trzech formach:

- Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag;
- Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem https://forms.office.com/e/FHYvJL3nLd;
- Spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Szczytnie w sali konferencyjnej.

3. Formularz uwag dostępny będzie:

- na stronie internetowej Miasta Szczytno: https://miastoszczytno.pl/ w zakładce Gminny Program Rewitalizacji;

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie: https://bip.um.szczytno.pl/

- w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1)

4. Wypełnione formularze należy dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: um@um.szczytno.pl

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

- bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.

5. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Szczytnie, a osobą upoważnioną do kontaktu jest Katarzyna Radziewińska.

Zarządzenie
Formularz uwag
Mapka obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji