menu

„Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 r.”

2023-04-25 11:23:00 (ost. akt: 2023-04-26 08:11:46)

Opiekunowie psów i kotów mieszkający na terenie miasta Szczytno, mogą skorzystać z dofinansowania, poddając zwierzęta kastracji i sterylizacji.

Realizując przyjęty przez Radę Miejską w Szczytnie „Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 r.” opiekunowie psów i kotów mieszkający na terenie miasta Szczytno, mogą skorzystać:

- z dofinansowania poddając zwierzęta kastracji, sterylizacji ponosząc 50 % kosztów zabiegu,

- z zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, usypiania ślepych miotów psów i kotów oraz czipowania psów na koszt Gminy Miejskiej Szczytno.

Chętni powinni zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Szczytnie, Wydział Gospodarki Miejskiej, pok. 133 (I p.) po zlecenie uprawniające do skorzystania z dofinansowania z zabiegu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

1)wykonane, aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie psa.

Ceny wykonywanych zabiegów sterylizacji, kastracji zwierząt dofinansowywanych przez Gminę Miejską Szczytno w 50%:

I. Dofinansowywanych przez Gminę Miejską Szczytno w wysokości 50%:

1. Zabiegi sterylizacji, kastracji kotów:
Kocur – 120 zł (sto dwadzieścia zł)
Kotka – 200 zł (dwieście zł)

2. Zabiegi sterylizacji, kastracji psów:
Psy o wadze do 15 kg:
Pies – 180 zł (sto osiemdziesiąt zł)
Suka – 270 zł (dwieście siedemdziesiąt zł)

Psy o wadze od 15 kg do 30 kg:
Pies – 210 zł (dwieście dziesięć zł)
Suka – 320 zł (trzysta dwadzieścia zł)

Psy o wadze 30 kg i powyżej:
Pies – 230 zł (dwieście trzydzieści zł)
Suka – 390 zł (trzysta dziewięćdziesiąt zł)

II. Wykonanych na koszt Gminy Miejskiej Szczytno zabiegów sterylizacji, kastracji kotów wolno żyjących:

- kocur – 120 zł

- kotka – 200 zł

III. Wykonywanych na koszt Gminy Miejskiej Szczytno:

3. Usypianie ślepych miotów:

- kot 6 zł (sześć złotych) 1 szt

- pies 8 zł (osiem złotych) 1 szt

4. Czipowanie psów:

- 15 zł (piętnaście złotych).