menu

Nowa i atrakcyjna oferta turystyczna na Zamku Krzyżackim w Szczytnie już wkrótce!

2023-02-10 13:45:02 (ost. akt: 2023-02-10 13:47:14)

Burmistrz Miasta Szczytno Krzysztof Mańkowski podpisał umowy na realizację zamówienia w ramach projektu pn. „Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej kultury turystyczno – kulturalnej” o łącznej wartości 695 697,23 zł.

Zamówienie podzielone będzie na cztery części, dzięki którym Zamek wzbogaci się o:


- aplikację AR ukazującą wirtualną rekonstrukcję najważniejszych pomieszczeń w dawnym Zamku tj. pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, spichlerz,refektarz, dziedziniec zamkowy,
- odlew makiety Zamku wyposażony w opis w alfabecie Braille'a, co umożliwi osobom słabowidzącym i niewidzącym zobrazowanie dawnego Zamku,
- obozowisko rycerskie,
- wyposażenie na potrzeby stałej wystawy.

Projekt zrealizowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Dofinansowanie wynosi 563 094,00 zł.

Celem projektu jest nadanie Zamkowi nowoczesnych funkcji o charakterze kulturalnym, oświatowym i turystycznym, co z pewnością pozytywnie wpłynie na zwiększenie liczby turystów oraz spowoduje wzrost atrakcyjności obiektu.