menu

Komunikat

2022-11-18 12:56:13 (ost. akt: 2022-11-18 14:13:14)

Dnia 30 listopada 2022 r. mija termin składania oświadczeń uprawniających do obniżenia ceny energii elektrycznej.

Wnioski mogą składać:
• Jednostki samorządu terytorialnego,
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
• podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej.

Aby skorzystać z ceny 785,00 zł/ MWh w/w podmioty powinny złożyć oświadczenia do swojego dostawcy energii elektrycznej zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego z dnia 10 listopada 2022 r. (Dz. U z 2022 r poz. 2299).

Więcej informacji oraz wzór oświadczenia dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej

Do pobrania:
Wzór oświadczenia

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/11/orig/1668693619dodatek-energetyczny-56495.jpg