menu

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (zwanym dodatkiem dla gospodarstw domowych)

2022-09-22 13:22:19 (ost. akt: 2022-09-22 13:24:35)

W dniu 19.09.2022 roku opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r., poz. 1967).

Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

Pełna informacja wraz z załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy w Szczytnie
https://mops.bip.um.szczytno.pl/artykul/dodatek-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla-zwanym-dodat