menu

Nabór wniosków- umowa najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego w Szczytnie

2022-09-19 14:03:45 (ost. akt: 2023-01-09 13:26:45)

Nabór wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego przy ul. Sobieszczańskiego w Szczytnie przez SIM KZN Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Burmistrz Miasta Szczytno Krzysztof Mańkowski ogłasza nabór uzupełniający wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego przy ul. Sobieszczańskiego w Szczytnie przez SIM KZN Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
NABÓR DOTYCZY TRZECH WOLNYCH MIEJSC NA LIŚCIE KANDYDATÓW NA LOKALE.

Wnioski są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie https://bip.um.szczytno.pl w zakładce GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie (pok. nr 1) w terminie do dnia 15 lutego 2023 r. /środa/ do godz. 15.30.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XLV/328/2022 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

WNIOSKODAWCY MAJĄ OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O GOTOWOŚCI WPŁATY PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY W WYSOKOŚCI 20% WARTOŚCI MIESZKANIA! PŁATNA PRZED ROZPOCZĘCIEM INWESTYCJI TJ. W TERMINIE MARZEC 2023 R. - MAJ 2023 R.

Za przeprowadzenie naboru odpowiada Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szczytnie, a osobą upoważnioną do kontaktu jest Beata Żerańska, tel. (89) 624 - 72 -58.
Wykaz załączników (do pobrania):

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego przy ul. Sobieszczańskiego w Szczytnie przez SIM KZN Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie wraz z załącznikami:

a) deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe,

b) kryteria oceny punktowej.

2. Informacja dotycząca szacowanej wysokości wymaganej kaucji i partycypacji na dany lokal mieszkalny.

3. Podstawowe parametry lokali mieszkalnych.

4. Dokumentacja projektowa.

Zgodnie z wymaganiami SIM KZN Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie osoby zakwalifikowane na listę najemców wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

W przypadku złożenia większej ilości wniosków będzie stworzona lista rezerwowa potencjalnych najemców.

Załączniki do pobrania dostępne są na: https://bip.um.szczytno.pl/artykul/nabor-wnioskow-dla-osob-zainteresowanych-zawarciem-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-budowanego-p

Więcej informacji na stronie: https://simkznpolnoc.pl/mieszkania-na-wynajem/

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/09/orig/sim-dla-gmin-1-54829.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/09/orig/sim-dla-gmin-2-54830.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/09/orig/sim-dla-gmin-3-54831.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/09/orig/sim-dla-gmin-4-54832.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/09/orig/sim-dla-gmin-5-54833.jpg