menu

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

2022-06-28 13:32:00 (ost. akt: 2022-06-28 14:33:52)

Burmistrz Miasta Szczytno informuje o wpłynięciu oferty Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego – na realizację zadania publicznego pn. „XXII Otwarte Zawody Spinningowe o Puchar Burmistrza Miasta” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

Zadanie może zostać zrealizowane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). W związku z powyższym do dnia 5 lipca 2022 r. można składać uwagi dotyczące oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie tel. 89 624-72-50.

Oferta realizacji zadania znajduje się w linku poniżej:
Oferta