menu

Zamówienia publiczne

2022-05-30 10:39:16 (ost. akt: 2022-05-30 10:41:45)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podanej poniżej:
https://bip.um.szczytno.pl/artykul/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podanej poniżej:
https://bip.um.szczytno.pl/artykul/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2022