menu

Zamówienia publiczne

2022-05-30 10:39:16 (ost. akt: 2023-01-16 15:32:04)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podanej poniżej:
https://bip.um.szczytno.pl/artykul/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023