menu

Za nami II Szczycieńskie Samorządowe Forum Przedsiębiorczości. Rozwój i Gospodarka.

2022-05-19 10:55:05 (ost. akt: 2022-05-19 11:00:54)

Dzisiejsze wydarzenie otworzył Burmistrz Miasta Szczytno Krzysztof Mańkowski, który przywitał przeszło 40. Przedsiębiorców, zgromadzonych w Sali Wystawienniczej Całorocznej Zamku Krzyżackiego w Szczytnie, a następnie wprowadził ich w tematykę Forum.

Wsparcie unijne dla Małych i Średnich przedsiębiorstw to kolejny temat poruszony na spotkaniu, który zaprezentowany został przez przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego.

Specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie przybliżyli pojęcie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 oraz kwestie dotyczące Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Dodatkowo każdy z uczestników mógł skorzystać z Punktu Informacyjnego instytucji.

O możliwościach współpracy z lokalnymi firmami oraz działalności Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie opowiedzieli jej przedstawiciele.

Na zakończenie zebranym przedsiębiorcom przedstawiono tematykę Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszym II Szczycieńskim Samorządowym Forum Przedsiębiorczości. Rozwój i Gospodarka.

Fot. Miasto Szczytno