menu

Raport o stanie miasta stan na 31.12.2021 r.

2022-05-13 13:11:10 (ost. akt: 2022-05-13 13:16:42)

30 maja 2022 r. o godz. 9.30 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Szczytnie, na której Burmistrz Miasta przedstawi "Raport o stanie miasta. Stan na 31.12.2021 r."

Raport będzie obejmować podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Debata z udziałem mieszkańców Szczytna poprzedzi uchwałę o udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnie pisemne zgłoszenie (wraz ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych), poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady składać można najpóźniej do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim (ul. Sienkiewicza 1, pok. 129).

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Raport o stanie miasta oraz niezbędne formularze dostępne są w linku poniżej:

https://bip.um.szczytno.pl/artykul/raport-o-stanie-miasta-stan-na-31-12-2021