menu

"Dostępność Plus"

2022-04-20 09:54:59 (ost. akt: 2022-04-20 09:58:23)

Program wprowadzający szereg nowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miejskim w Szczytnie.

W ramach projektu, którego celem jest podniesienie poziomu przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do zapewnienia dostępności urzędów dla osób z niepełnosprawnościami Urząd Miejski w Szczytnie został wyposażony w:
- koc ewakuacyjny,
- krzesło ewakuacyjne,
- urządzenia do obsługi osób słabosłyszących,
- aktywator sznurowy gongu alarmowego do toalety wraz z odbiornikiem,
- tabliczki brajlowskie do oznakowania drzwi wejściowych i toalety.

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/04/orig/img-9056-49855.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/04/orig/img-9058-49856.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/04/orig/img-9061-49857.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2022/04/orig/img-9062-49858.jpg