menu

Pomoc socjalna dla Obywateli Ukrainy

2022-03-22 07:24:22 (ost. akt: 2022-03-23 07:47:55)

Obywatelom Ukrainy z nadanym numerem PESEL, którzy wjechali legalnie na terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 roku przysługuje prawo do:

1. Świadczenia wychowawczego – realizacja Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Świadczeń rodzinnych – realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Świadczenia „Dobry strat” – realizacja Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

4. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – realizacja Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
5. Dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – realizacja Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
6. Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
WZÓR WNIOSKU
7. Świadczenia pieniężne i niepieniężne, np. dożywianie dzieci w szkole – realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
WZÓR OŚWIADCZENIA
8. Pomocy Żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia:
1. Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:
1. Wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku.
2. Wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę urodzenia,
- obywatelstwo,
- płeć,
- aktualny adres pobytu w Szczytnie.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci):
- dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport),
- informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski,
- numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miejski),

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyśpieszą wypłatę (o ile je posiada):
- nr telefonu polskiego operatora,
- adres poczty elektronicznej,
- numer polskiego konta bankowego

Громадяни України з номером PESEL, які легально в'їхали на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року, мають право:

1. Батьківська вигода - здійснення: Установа соціального страхування
2. сімейні пільги - здійснення: Міський центр соціального забезпечення
3. переваги "Гарний початок" - здійснення: Установа соціального страхування
4. Сімейний догляд капітал - здійснення: Установа соціального страхування
5. Фінансування зменшення плати батьків за перебування дитини в креші, дитячому клубі або дитячому садку - здійснення: Установа соціального страхування
6. Одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих на одну особу, призначену для утримання, зокрема для покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори - здійснення: Міський центр соціального забезпечення
завантажити
7. Кразові та негрошові пільги, наприклад, годування дітей у школі - здійснення: Міський центр соціального забезпечення
завантажити
8. Продовольча допомога в рамках Фонду для найбільш знедолених європейців - здійснення: Міський центр соціального забезпечення

Вигода 300 злотих для громадян України

Особи, які мають право на отримання допомоги:
1. Громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща з території України у зв'язку з бойовими діями, що здійснюються на території цієї держави.
2. Громадянин України, який тримає Картку поляка, який разом зі своєю найближчою родиною внаслідок цих бойових дій прибув на територію Республіки Польща.
3. Чоловік громадянина України, якщо він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що здійснюються на території цієї держави.
4. Діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 і 3.

Основні вимоги:
1. Вступ до польської мови в період з 24 лютого 2022 року.
2. Запис в реєстр PESEL.

Заяви на виплату цієї допомоги можна подати до Міського центру соціального захисту населення м. Щастя з 7.30 до 15.30.

Заявки можна завантажити і заповнити на місці (латинський алфавіт). Для завершення вам знадобляться наступні дані, які вам потрібно буде ввести в додаток (ваші та неповнолітні діти):
- ім'я (и) і прізвище,
- дата народження,
- національність,
- стать,
- поточна адреса перебування в м. Щетно.

Ви також повинні мати при собі документи (свої та ваші діти):
- документ, на якому базується межа - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт),
- відомості про дату в'їзду на територію Польщі,
- номер PESEL (ви повинні мати при собі повідомлення про присвоєння номера PESEL, виданого мерією),

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати наступні дані, які полегшать наш контакт і прискорять оплату (якщо вони у них є):
- номер телефону польського оператора,
- адреса електронної пошти,
- Номер польського банківського рахунку